De normenantennes zijn een intiatief van de FOD Economie en werden gecreëerd om de KMO's zowel beter te informeren over de impact van normen op hun bedrijf als om de toepassing van normen te promoten.

Centexbel heeft vijf normenantennes opgericht om de evolutie van normen en regelgeving binnen een bepaald domein op te volgen en de textiel- en kuntstofverwerkende industrie hierover te informeren via publicaties, werkgroepen, informatiesessies en via persoonlijke contacten tussen de bedrijven en onze experts.

Technisch & Functioneel

De normenantenne "Technisch & Functioneel" begeleidt bedrijven die technisch textiel ontwikkelen en produceren, zoals geotextiel, agrotextiel, textiel toegepast in constructiewerken, kunstgras en technische kleding. 

Technisch textiel is in hoge mate onderworpen aan productspecificaties en Europese regelgeving (bouwproducten, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, enz.), die onder meer vereisen dat producenten bewijzen aanleveren voor hun productclaims, kunnen aantonen dat hun producten geen gevaar inhouden voor de openbare veiligheid en dat het product zelf geen schadelijke neveneffecten inhoudt. Bovendien moeten de eigenschappen (functionaliteiten) van het product voldoende duurzaam zijn en bestand tegen soms extreme gebruiksomstandigheden.

Gezondheid & Veiligheid

De normenantenne "Gezondheid & Veiligheid" begeleidt de volledige waardeketen in hun inspanningen te beantwoorden aan de vereisten en regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid.

Onder druk van de internationale concurrentie spitst de sector zich steeds meer toe op textielproducten met een hoge toegevoegde waarde door het aanbrengen van extra functionaliteiten.

In de normalisatie wordt dit vertaald in de vereiste dat producenten hun productclaims bewijzen, dat het product geen schadelijke neveneffecten hebben en dat de toegevoegde functionaliteiten duurzaam en bestand zijn tegen frequent) onderhoud en zwaar gebruik.

Deze evolutie volgt ook het groeiende consumentenbewustzijn rond veiligheid en gezondheid, die wordt versterkt door de Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid. Om deze wetgeving te ondersteunen, ontwikkelt Europa voortdurend normen om bijvoorbeeld schadelijke stoffen te detecteren (azo-kleurstoffen, vlamvertragers), om het brandgedrag te bepalen van nachtkledij of de veiligheid van kinderkleding, enz. Bepaalde initiatieven uit de vereisten van vrijwillige ecolabels (OEKO-TEX®, EU Flower label) werden opgenomen in Europese normen, waardoor ze een meer bindend karakter krijgen.

Deze normenantenne volgt de volgende thema's op de voet

 • normen met betrekking tot PBM's (contact Inge De Witte)
 • normen met betrekking tot algemene productveiligheid (contact Edwin Maes)
 • Europese biocide verordening (contact Erik Wuyts)
 • REACH (verordening 1907/2006) en andere internationale restricties op het gebruik van chemicaliën en de aanwzigheid van schadelijke stoffen (contact Stijn Steuperaert)
 • vereisten op het vlak van labels en vrijwillige ecolabels (contact Edwin Maes)

Leefruimte

De normenantenne "Leefruimte" begeleidt bedrijven uit de subsector "interieurtextiel" (residentieel en commercieel) en sommige bedrijven uit de kunststofverwerkende sector.

Omdat dit een bij uitstek exportgerichte deelsector (meer dan 90%) is en dus onderhevig aan internationale concurrentie richt ze zich steeds meer op het ontwikkelen en op de markt brengen van producten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze toegevoegde waarde wordt onder andere verwezenlijkt door verschillende functionaliteiten in het product in te bouwen.

Normen, die de efficiëntie, de onschadelijkheid en de duurzaamheid van deze functionaliteiten aantonen, dragen bij tot een verbeterde markttoegang. Het niet-beantwoorden aan de geldende normen vormt de facto een belemmering om een markt binnen te treden. 

Medische en assistieve technologieën

Deze normenantenne begeleidt bedrijven die actief zijn in de sector van "Medische en assistieve technologieën".

Geweven en niet-geweven producten voor hygiënische, medische, cosmetische en assistieve toepassingen zijn een snel groeiende subsector. Het functionalisen of het toevoegen van bijkomende (antibacteriële, hydraterende, vermagerende, barrière) eigenschappen verleent aan deze producten een belangrijke toegevoegde waarde:

 • Medische hulpmiddelen
 • (smart) assistieve technologieën
 • slim textiel en draagbare elektronica
 • sportartikelen
 • cosmetotextiel
 • wellness producten
 • hygiëne producten
 • bescherming tegen infecties door virusen en bacteriën 

Services (wasserijen)
Wetgeving (Medische en biocide richtlijnen)
 

Circulaire economie en duurzaamheid

De normenantenne "Circulaire economie en duurzaamheid" staat ten dienste van alle bedrijven die een direct belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van herwonnen polymeren. Dit omvat een breed spectrum aan bedrijven, waaronder: 

kunststofverwerkers 

 • productiebedrijven van kunststofartikels via smeltverwerkingsprocessen (extrusie, spuitgieten, compression moulding, …) van polymeren, 
 • producenten van compounds (al zijn er compoundproducenten ook te vinden onder recyclagebedrijven en chemiebedrijven. 

textielproducenten

 • productie van masterbatches
 • vezel en garenextrusie
 • coatingbedrijven

composietproducenten

 • verwerken van versterkingsvezels met harsen of thermoplastische polymeren

recyclagesector

 • inzamelen van al dan niet gescheiden afval
 • sorteren, verder opzuiveren
 • vermalen (shredderen, malen, …), compounderen
 • verbranden

chemiebedrijven: (> 60 bedrijven in België): 

 • producenten van polymeren en diverse additieven voor compoundering en polymeerverwerking, verlijmen, coaten. 

technologiebedrijven voor het (om)bouwen van machines voor

 • verwerken van polymeren (extrusiemachines, persen, …)
 • matrijzenbouw, tooling (filters, …)sorteertechnologie. 

designers en studiebureaus 

 • Optimalisatie van het ontwerp van producten in het kader van ontmanteling en/of recyclage. 

afnemers van polymeer gebaseerde producten

o    automobiel, bouw, wegenbouw, landbouw, voeding, non-food, medische sector, maakindustrie, … 

Note: The French Triman regulation, that entered into force on 1 January 2015, requires that producers, importers and distributors of recyclable products that are sold in France, inform the consumers about the necessity of differentiated waste collection. This is depicted by the collective Triman pictogram.

English manual application