België schaft enkele verouderde taksen op patenten af. Voor zover het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat de jaartaksen voor een Belgisch patent lichtjes verhoogd worden. Dit mag u er echter niet van weerhouden toch nog een Belgisch patent te nemen. De volledige tekst van 9 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten vindt u op de webpagina van het Belgisch Staatsblad