Het Benelux Octrooi Platform is een project dat op grote schaal voor de Benelux landen (België, Nederland en Luxemburg) in de octrooisector geïmplementeerd werd. Het bestaat uit een reeks van IT tools en een infrastructuur die de behandeling, de verwerking en de opvolging van octrooien gedurende hun levensduur ondersteunen. Sedert eind 2014 is de nieuwe Benelux Patent Platform beschikbaar. Met dit multifunctioneel platform kunt u gemakkelijk Belgische octrooien vinden en de geldigheid ervan controleren. Link naar het Benelux Octrooi Platform Met de nieuwe Belgische octrooiwet die van kracht is, zorgt dit patent platform voor extra ondersteuning. Zo kan men nu ook digitaal patentaanvragen indienen, waar dit vroeger enkel met de fax of de post mogelijk was. Ook kan men nu een aanvraag in het Engels indienen, op voorcaarde dat er binnen de 3 maand een vertaling in één van de drie landstalen volgt. Het Benelux Patent Platform zal later ook in Luxemburg en Nederland worden gelanceerd.