Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven. Op 8 juni 2017 ondertekende Stijn Devaere in naam van Centexbel de "Green Deal". Centexbel is facilitator van het Green Deal project rond circulair aankopen en engageert zich tot het organiseren van ten minste twee concrete acties die ondersteunend zijn voor de deelnemende partijen en het lerend netwerk (bvb. via vorming, consultancy, ontwikkeling tools, onderzoek, voorbeeldbestekken, communicatie, …). Green Deal