Europa probeert een geharmoniseerde wetgeving te maken rond fabrieksgeheimen of ‘trade secrets’. Dit is zeker een noodzaak, aangezien de maatschappij evolueert naar een grotere mobiliteit van werknemers tussen verschillende bedrijven met alle horrorverhalen van het doorspelen van fabrieksgeheimen. Volgens Kerstin Jorna, directeur bij de Europese commissie, hebben fabrieksgeheimen gezamenlijk meer waarde dan alle andere IP rechten (patenten, merken, modellen,…) bij elkaar. Tot op heden hebben de verschillende Europese landen elk hun eigen wetgeving rond fabrieksgeheimen. Dit leidt tot verschillende rechtsmogelijkheden in de verschillende landen. Europa wil een algemene wetgeving die zich voornamelijk richt op misbruik en fabrieksgeheimen. Bvb fabrieksgeheimen die behaald zijn door bedrijfsspionage of klokkenluiders. Daarnaast moet in Europa het mogelijk zijn om te kunnen ‘reverse engineeren’. Prof Ansgar Ohly (Cambridge) noemt de Europese voorstellen alvast ‘liberaliserende’ voorstellen. Zeker tegenover systemen die in bepaalde landen actief zijn. Volgens hem is er wel spijtig genoeg in het voorstel voorlopig niets beschreven over het geval van werknemersmobiliteit die geen bindend geheimhoudingscontract hebben met hun vorige werkgever. Meer informatie