Tot op heden kon het Europees Unitair Octrooi, een gemeenschappelijk patent dat in verschillende Europese staten geldig zal zijn niet rekenen op een warm onthaal. Normaal gezien wordt dit Europees Unitair Octrooi tijdens één van de komende jaren van kracht (misschien al in 2016). Eén van de heikele punten was de kostprijs, en dan vooral de jaartaksen. Want als je een patent wil in alle lidstaten kost dit al gauw meer dan 150.000 € in 20 jaar tijd. Een gigantisch bedrag. Het nieuwe Europese Unitair Octrooi zal over een looptijd van 20 jaar 35.555 euro kosten aan jaartaksen. Als je bovendien weet dat er geen vertaalkosten aan gekoppeld zijn, ziet dit er plots een zeer aanlokkelijk systeem uit. Temeer omdat de taksen tijdens de eerste 10 jaar maar totaal iets meer dan 4.000 euro bedragen, een peulschil op zo een grote Europese markt en zelfs goedkoper dan het Amerikaanse systeem! Zelfs op een looptijd van 20 jaar lijkt het Europese Unitair Octrooi competitief met het Amerikaanse octrooi. Benieuwd of het systeem nu iets warmer wordt verwelkomd… Meer lezen?