Het EPO (European Patent Office) kondigt voor 2018 substantiële prijsverlagingen aan. Het aanvragen voor een patent wordt nog goedkoper! Concreet zal het EPO een reeks maatregelen nemen, waarbij vooral de taksen op zoekrapporten dalen. Of de taksen die gekoppeld zijn aan de Belgische patentaanvraag ook zullen dalen, is niet beschreven. Vermoedelijk wel, aangezien er vermeld wordt dat 8 lidstaten die de EPO analyses laten uitvoeren, effectief een reductie van taksen krijgen. Meer lezen Indien u zelf ideeën heeft voor patentaanvragen, neem contact op met onze octrooicel