Alles wijst erop dat de eerste Europese unitaire patentaanvragen in 2017 zullen worden ingediend. Een recent bericht van het Europese unitair gerechtshof stelt december 2017 als richtmaand voorop. Voorlopig beslist de UK om hiervoor de Brexit niet in te roepen. We volgen dit op de voet en houden u op de hoogte van wat 2017 op dit vlak brengt.