Vetex uit Ingelmunster innoveert in gespecialiseerd technisch textiel door het coaten van weefsels en doeken. In het kader van het KMO project (IWT 110446) (2011-2013) dat het bedrijf uitvoerde in samenwerking met de onderzoekers en laboratoria van Centexbel, ontwikkelde Vetex herbruikbare medische laminaten. De ontwikkeling van de medische laminaten was een heuse uitdaging wegens de vele vereisten waaraan het textiel moest voldoen:
  • Waterdampdoorlaatbaarheid (ademend textiel)
  • Bestand tegen industrieel wassen en sterilisatie
  • Virus- en bloedbarrière (ASTM 1670 en 1671)
  • Bacteriebarrière (EN 13795)
Er werden medische laminaten met PU en PTFE membranen ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling, deed Vetex beroep op de expertise van Centexbel. Referentiemateriaal werd gekarakteriseerd om performantere laminaten te ontwikkelen. Op basis van de analyse van SEM- en optische microscopiebeelden, werd kennis opgebouwd over de geschiktheid van membranen, de opbouw van het laminaat, het effect van het wassen en sterilisatie op zowel het membraan als op de prestatie van het laminaat, en de verankering van de hotmelts aan zowel het membraan als aan het textiel. De membranen werden verder gekarakteriseerd met infrarood (IR) en massaspectrometrie. Hotmelts werden geanalyseerd via IR en er werd een IR-bibliotheek opgebouwd die het mogelijk maakt om de geschikte hotmelt te selecteren voor de verschillende membraantypes, via een studie - met behulp van SEM - van de verankering van de hotmelt aan de membranen: vb. PTFE heeft een lage oppervlaktespanning waardoor enkel een klein aantal geschikte kleefmiddelen (hotmelts) te vinden zijn. Centexbel testte uiteindelijk de virus- en bacteriedichtheid om de prestatie van het laminaat voor en na wassen/drogen/sterilisatie (WDA) te evalueren.
De ontwikkelde laminaten zijn virus- en bacteriedicht, weerstaan aan WDA-processen en zijn bovendien ademend. Deze innovatie leverde Vetex een nominatie op voor de Paul Zeeuwts award 2015.
Vetex werd genomineerd omdat de ontwikkeling van chirurgisch textiel de afvalberg doet verkleinen. Tot nu toe kon het medisch personeel enkel beschermd worden tegen virussen en bacteriën met wegwerpkleding uit kunststoffen. Een bijkomende reden voor de nominatie voor innovatieprijs is de economische boost die deze ontwikkeling het bedrijf bezorgde. Het product is geschikt voor een internationale markt: het bedrijf kreeg voet aan wal in onder meer Amerika, Canada en Japan, met een verdubbeling van de omzet tot gevolg. Vetex is dan ook zijn productlijn aan het uitbreiden met een tweede generatie producten.
Bent u ook aan het broeden op een innovatieve ontwikkeling? Weet dat uw bedrijf in aanmerking kan komen voor financiële steun door het IWT én de wetenschappelijke ondersteuning door Centexbel. Contacteer ons alvast voor meer informatie en ondersteuning bij het opstellen van een projectdossier.