Op donderdag 22 september 2016 vond op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, een overleg plaats tussen een delegatie van Centexbel/Fedustria met de minister. Vlaams minister Philippe Muyters, Hans Dewaele (BekaertDeslee en voorzitter van Centexbel) en Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter van Fedustria)

Onderhoud met Vlaams Minister van Innovatie Philippe Muyters

Bron en Copyright foto's: Fedustria News Bijlage 2 bij het Nr. 23 van 10 oktober 2016 De delegatie van Centexbel was samengesteld uit de quasi volledige industriële vertegenwoordiging van het Bestendig Comité van Centexbel. Het doel was om de minister te wijzen op het belang van de kennisdiffusie voor de maakindustrie, inzonderheid in de industriële sectoren textiel, hout & meubel en de kunststoffen. Kennisdiffusie vanuit de technologiecentra van onze sectoren, met name Centexbel door textiel en Wood.be voor hout & meubel, zorgt voor een maximale betrokkenheid van alle bedrijven, grote en kmo’s, in het innovatiegebeuren. Enerzijds worden zij betrokken in collectieve onderzoeksprojecten, en anderzijds kunnen zij rekenen op de verspreiding en implementatie van de nieuwe kennis in hun bedrijven. Op die manier wordt de innovatie in de breedte geïmplementeerd. (vlnr) Jan Laperre (directeur-generaal Centexbel), Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter van Fedustria), Fans van Giel (BIG), Manu Tuytens (Concordia Textiles), Hans Dewaele (BekaertDeslee en voorzitter van Centexbel) en Guy Storme (VDS Weaving). Waren ook aanwezig: Patrick Rigole (Vetex) en Thomas Seynaeve (Seyntex). De aanwezige bedrijven gaven elk voorbeelden van hoe zij op een succesvolle manier hun innovatie-inspanningen hebben kunnen verhogen door samenwerking met Centexbel, alsmede met andere technologiecentra, en ook met andere bedrijven soms uit andere sectoren. Sedert verleden jaar worden er geen oproepen meer gelanceerd naar initiatieven die hiervoor geschikt zijn. Meer zelfs het beleid maakt geen aanstalten om het wettelijk kader (het zogenaamde “VIS-besluit”) te verlengen. Onze delegatie pleitte dan ook voor een verdere ondersteuning van de kennisdiffusie door een gepast regulier instrument hiervoor vanuit het beleid te voorzien. De minister antwoordde met vooreerst zijn beleidsfilosofie inzake innovatie toe te lichten. Hij mikt vooral op vereenvoudiging, vraaggerichte initiatieven, voldoende eigen inspanning naast overheidsfinanciering, en evaluaties ex-post (bereiken van ‘key performance indicators’). Hij kent de textielindustrie zeer goed, waardeert zeer erg de geleverde inspanningen van de bedrijven i.s.m. Centexbel en is helemaal niet van plan om de middelen voor kennisdiffusie af te schaffen. Maar hij wil er wel een nieuw efficiënt instrument voor inzetten. Daarvoor rekent hij o.a. op de inbreng vanuit onze industrie. Fedustria en Centexbel hebben nota genomen van het voorstel en wachten nu (met ongeduld) het initiatief af van de minister. Wij blijven dit actief opvolgen. Meer informatie via fa.quix@fedustria.be | tel. 02 528 58 35