Europese Richtlijnen worden regelmatig gereviseerd om beter aan te sluiten op de veranderende realiteit en/of om onvolkomenheden te verbeteren. Na een kleine twintig jaar was de huidige MED richtlijn 96/98EC toe aan een update. Na de publicatie van de nieuwe versie in het Officiële Dagblad van de Europese Unie op 28.8.2014 moest MED Richtlijn 2014/90/EU nog worden omgezet in nationale wetgeving. Dit is nu gebeurd op 18 mei 2016, waardoor de MED richtlijn 2014/90/EU definitief in voege treedt op 18 september 2016, of zoals het zo literair wordt verwoord in het Belgische Staatsblad: "Uitrusting van zeeschepen die op of na 18 september 2016 aan boord van een EU-schip is geplaatst, voldoet aan de in de internationale instrumenten vastgelegde vereisten betreffende het ontwerp, de constructie en de prestaties die van toepassing waren op het moment waarop die uitrusting aan boord is geplaatst." Indien u de volledige tekst wil lezen, klik hier.

Geen onmiddellijke gevolgen voor uw gecertificeerde producten

De wijzigingen in deze nieuwe richtlijn zijn niet van dien aard dat gecertificeerde producten opnieuw gecontroleerd moeten worden. De certificatie gebeurt verder op basis van de normen en technische specificaties die nu van toepassing zijn. De gecertificeerde artikelen dienen niet herroepen worden zolang de geldigheid van de certificaten niet verstreken is.

Meer informatie?

Contacteer Inge De Witte: idw@centexbel.be