Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels bij het goedkeuren van Europese normen. In feite komt het erop neer dat de in ISO geldende regels grotendeels worden overgenomen. De reden hiervoor is de toenemende druk om de ontwikkelingsduur van normen te verminderen. Daardoor komt het accent te liggen op de eerste fasen van het normproces en is bijsturen naar het einde van het proces toe alsmaar moeilijker. De cruciale fase in het ontwikkelen van een Europese norm wordt nu de fase van de publieke enquête. De duur van deze enquête wordt ingekort van vijf maanden tot drie maanden en er moet gestemd worden met voor, tegen of onthouding. Als een ontwerpnorm de vereiste gekwalificeerde meerderheid behaalt (71 % positieve stemmen), dan kan de verantwoordelijke technische commissie beslissen de formele eindstemming over te slaan en de norm direct te laten publiceren. De enige uitzondering op deze regel is wanneer het normontwerp een negatieve beoordeling krijgt van de CEN consultant. In dat geval moet het probleem opgelost worden voor de eindstemming kan plaatsvinden. Zo zal het veel moeilijker worden nog wijzigingen aan te brengen aan een normontwerp na de enquête. Het zal dus zaak zijn tijdens de enquête het normontwerp kritisch te bekijken en "neen" te stemmen als het bepalingen bevat, waarmee men het niet eens is. Enkel dan blijft het mogelijk de inhoud van de norm nog bij te sturen.
Regelmatig ontvangt u van Centexbel normontwerpen voor commentaar. Wij worden nu geconfronteerd met een situatie die in twee opzichten moeilijker is dan vroeger: er is minder tijd om te reageren en er is mogelijk maar één kans om opmerkingen te laten kennen. Wij proberen alles van zo dichtbij mogelijk op te volgen, zodat de belangrijke enquêteperiode optimaal benut wordt. Uw inbreng en commentaren worden daarbij zeer gewaardeerd.