Vanaf 23 maart 2016, zal het Harmonisatiebureau 'het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie' heten (in het Engels afgekort als EUIPO) en zal het Gemeenschapsmerk 'Uniemerk' of 'EU-merk' worden genoemd.

Nieuwe tarificatie onder de slogan 'Betaal volgens uw noden":

Het Uniemerk omvat een bescherming voor drie klassen tegen het tarief van 900 euro voor elektronische indiening en van 1.050 euro voor een aanvraag op papier. Met het modificatiereglement, evolueert het Bureau naar een systeem van "een klasse per heffing". In concreto zullen de aanvragers een minder hoge heffing betalingen indien hun aanvraag slechts op één klasse betrekking heeft. Een zelfde heffing wordt geheven indien de aanvraag twee klassen betreft en een hogere belasting indien hun aanvraag op drie of meer klassen betrekking heeft. De heffingen voor vernieuwingsaanvragen zullen in alle gevallen gevoelig dalen tot op dezelfde hoogte als de die voor indieningen. De heffingen op oppositie, aanvragen tot nietigheidsverklaring en terugtrekkingen worden eveneens verlaagd.