Eind juni 2016 publiceerde de OEKO-TEX® Association twee aanvullingen op de bestaande productportefeuille: een geüpdatete versie van de bestaande bijlage voor “Speciale artikelen” en een nieuwe bijlage voor “Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en materialen voor PBM (die ook gelden voor militaire kleding en uniformen vergelijkbaar met PBM”.
  1. Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen een hoog gespecialiseerd marktsegment waarin de beschermende functie van de producten cruciaal is. Om mogelijke levensbedreigende gevaren tijdens het gebruik van beschermende kleding te vermijden of te minimaliseren, worden speciale materialen toegepast. Deze materialen (zoals vezels, garens, weefsels) worden doorgaans geproduceerd onder speciale omstandigheden met weinig of geen ruimte voor afwijkingen of alternatieven. Om hiermee rekening te houden besloot de OEKO-TEX® Association een nieuwe, onafhankelijke bijlage te publiceren, getiteld “Personal Protective Equipment (PPE) and Materials for PPE” die dit speciale marktsegment dekt. Hoewel de meeste criteria voor PBM kleding en materialen zijn gebaseerd op de Standaard 100 criteria werden uitzonderingen gedefinieerd voor bepaalde substanties (vooral gebaseerd op de voorziene ontwikkelingen op Europees wetgevend niveau onder REACh), waaronder PFOA (perfluoroctaanzuur) en zijn zouten, en PFOA gerelateerde bestanddelen. Dit werd beslist om rekening te kunnen houden met de speciale vereisten voor een gamma van belangrijke beschermende materialen en functies. De bijlage omvat eveneens verschillende solvents en pigmenten. Meer informatie vindt u op www.oeko-tex.com/supplement-ppe.
  2. De aanvulling op de OEKO-TEX® standaard 100 voor “speciale artikelen” werd grondig herzien tijdens de ontwikkeling van de “PBM” aanvulling. Deze aanvulling geldt voor die speciale artikelen die niet beschouwd worden als een “traditioneel” product in het toepassingsgebied van de Standaard 100. Voorbeelden zijn kinderwagens, reiskoffers, rugzakken, orthopedische artikelen, gordijnkits, stoelen, sofa’s, enz. Het “Special Articles” Supplement bepaalt de speciale voorwaarden voor de certificatie van complexe en specifieke artikelgroepen en is enkel geldig voor marktklare, afgewerkte/eindproducten. De grondstoffen in voorafgaande productiefases kunnen echter niet worden gecertificeerd. Een kenmerk van het “special articles” supplement is het feit dat voor bepaalde speciale artikelen, verschillende (doorgaans niet-textiel) componenten zijn uitgesloten uit de tests en dus niet in aanmerking komen. Meer informatie vindt u op www.oeko-tex.com/supplement-special-articles.
Voor meer informatie over de nieuwe OEKO-TEX® Standard 100 aanvullingen kunt u steeds contact opnemen met het Centexbel Oeko-Tex® team - oekotex@centexbel.be