Ons patent boekje’ is een sensibiliserende publicatie over intellectuele eigendomsrechten voor de creatieve en innovatieve ondernemer. De eerste uitgave dateert van 2007, de recentste actualisering gebeurde in het voorjaar van 2016. Vanuit pragmatisch perspectief verwerft de lezer inzicht en praktische tips om de valorisatie van zijn knowhow, creaties en uitvindingen in eerste instantie te vrijwaren en vervolgens ook met succes te realiseren. De publicatie is beschikbaar zowel in zijn geheel als per hoofdstuk (met bijhorende bijlage) op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, meer bepaald onder het thema ‘Groei & Professionalisering’ en specifiek onder het topic ‘Intellectuele eigendom’ Ons patentboekje