Lokaal hergebruik van natriumsulfaat in een verfproces bij Monks International NV

Monks International gebruikt natriumsulfaat als elektrolyt in reactieve verfprocessen. De afvalwaterstroom na het verven bevat, naast zout en verfhulpmiddelen, gemiddeld 10 à 20% van de niet-gefixeerde kleurstoffen. Omdat bij hergebruik van natriumsulfaat de resterende kleurstoffen de kleur, egaliteit en echtheid van een later verfproces negatief kunnen beïnvloeden, onderzochten VITO en UGent tijdens het VIS-traject De Blauwe Cirkel de mogelijkheden om natriumsulfaat uit deze afvalwaterstroom te scheiden van de restkleurstoffen zodat de zouten kunnen worden hergebruikt in nieuwe daaropvolgende verfprocessen. VITO en UGent evalueerden verschillende technieken, zoals nanofiltratie (NF), elektrodialyse (ED), elektrochemische oxidatie, oxidatie met ozon, coagulatie/flocculatie en adsorptie op actieve kool. De toepassing van actief kool, al dan niet in combinatie met nanofiltratie, gaf de beste resultaten, en bleek eveneens op economisch vlak de beste optie. Na recuperatie van het natriumsulfaat uit de afvalwaterstroom kan dit integraal worden hergebruikt als elektrolyt in nieuwe verfprocessen. Op die manier wordt een aanzienlijke vracht aan natriumsulfaat in het geloosde bedrijfsafvalwater en dus ook het uiteindelijke oppervlaktewater vermeden. Uit verfproeven op laboschaal bij Monks International bleek bij inzet van het gerecupereerde natriumsulfaat nagenoeg geen kleurverschil t.o.v. van de inzet van nieuw natriumsulfaat als elektrolyt bij een verfproces van een reactieve kleur.
De resultaten van dit onderzoek waren gunstig en laten toe een pilootproef te starten binnen de komende maanden bij Monks International met de medewerking van Desotec als leverancier van de adsorptietechniek. De inzet van gerecupereerd natriumsulfaat bij het verven van reactieve kleurstoffen kan dan op industrieel niveau getest worden.
VIS-traject "De Blauwe Cirkel" IWT 110807