Op 10 september 2015 besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) dat de melding- en informatieplichten met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen (SVHC substances - substances of very high concern) voor producenten, invoerders en/of leveranciers voor artikelen onder bepaalde voorwaarden in de REACH reglementering, vanaf nu gelden voor alle individuele artikelen die onderdeel zijn van een complex product. De SVHC drempelwaarden van 0,1% gewichtsprocent en de berekening van een gedetecteerde SVHC stof hebben betrekking op het onderzochte afzonderlijke artikel in plaats van op het volledige product.
Deze beslissing brengt geen verandering mee voor de OEKO-TEX® Standard 100 en heeft dus geen enkele implicatie. Het vonnis van het ECJ bevestigt in feite de procedure die altijd door de OEKO-TEX® Standard 100 in praktijk werd gebracht en is in overeenstemming met de inzichten van de OEKO-TEX® Association.
Meer informatie: