De aftrek voor octrooi-inkomsten is een fiscale stimulans ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling. Innovatieve bedrijven kunnen op basis van de octrooiaftrek inkomsten uit kwalificerende octrooien tot 85% van hun belastingaangifte aftrekken.

Dankzij enkele gepatenteerde uitvindingen en het advies van de Centexbel Octrooicel kon de bekende lingerieproducent Van de Velde een flinke belastingsbesparing realiseren, zoals we konden lezen in "De Tijd" van donderdag 28 februari 2019:

Fiscale Stimulans om te Innoveren

Van de Velde betaalde vorig jaar maar 3.6 miljoen euro belastingen. Dat is 10 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. De belastingvoet kwam uit op 11.9 procent, tegenover 28.6 procent in 2017, omdat het bedrijf het nieuwe fiscale gunstregime voor inkomsten uit innovatie gebruikte.

De lingeriefabrikant bereikte daarover vorig jaar een akkoord met de Belgische staat. De regeling geldt voor vijf jaar, maar werd meteen ook retroactief toegepast voor 2017 en in de boeken van 2018 opgenomen. Daardoor zal de situatie dit jaar normaliseren, met een verwachte belastingvoet van 22 procent.

Van de Velde kreeg bijvoorbeeld patenten voor de ontwikkeling en het design van zijn sportbeha, voor behabeugels die het comfort bepalen en voor het gebruik van speciale spiegels in paskamers om het lichaam in 3D te scannen.