De Kamer van Beroep van het EOB bevestigt dat volgens het Europees Octrooiverdrag (EOV) een in een octrooiaanvraag aangewezen uitvinder een mens moet zijn.

De schriftelijke beslissing en de redenen daarvoor zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt en zullen beschikbaar zijn via het Europees Octrooiregister. De kamers van beroep hebben een communiqué uitgebracht met nadere bijzonderheden.

Meer informatie:


Bron: EPO

Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van computers en machines om mentale taken uit te voeren die gewoonlijk met mensen worden geassocieerd, zoals leren, redeneren en problemen oplossen. Hoewel de belangrijkste AI-technologieën, zoals neurale netwerken, deep learning en op regels gebaseerde systemen, al lang bekend zijn, hebben ze zich het afgelopen decennium spectaculair ontwikkeld, waardoor AI een prominente plaats in ons leven heeft veroverd. AI is een blijvertje en belooft de komende jaren een ontwrichtende kracht te worden.