Op 24 augustus 2018 trad de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking die bedrijven beter beschermt op het vlak van bedrijfsgeheimen.

In het kader van deze wet worden getijdmerkte documenten steeds belangrijker. Het is daarom interessant een bedrijfsintern systeem op te zetten om op regelmatige intervallen de informatiestromen met een tijdstempel te merken.

Hiervoor kunt u terecht bij platformen zoals Drawy of I-Depot.

Een volledige toelichting van de nieuwe wet kunt u hier in detail nalezen.