Nieuw! Centexbel is door Wallonië erkend als dienstverlener voor intellectuele eigendomscheques.

Ontdek wat dit voor uw bedrijf kan betekenen.

Indien u de auteur van een uitvinding bent, zou u waarschijnlijk willen weten of uw uitvinding octrooieerbaar is, dan wel of iemand zich ertegen zou kunnen verzetten.

Met de Intellectuele Eigendom Cheque kunt u zich in deze zaken laten bijstaan door onze expert, Madeleine Wéry, die u ook kan helpen om een overzicht te krijgen van alle bestaande octrooien en documenten op het gebied van uw uitvinding. Deze eerste "stand van de techniek" kan vervolgens leiden tot een "patent mapping" om alle referenties met betrekking tot uw uitvinding grondig te analyseren, om u te helpen bij uw strategische besluitvorming.

Deze cheque is voorbehouden aan kleine en middelgrote ondernemingen die als handelsonderneming bij de ECB zijn geregistreerd.

cpr-madelaine