In het kader van de chèques-entreprises, een financiële ondersteuning die het Waalse gewest ter beschikking stelt van Waalse ondernemingen, heeft de Direction générale Opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO6) - Direction des projets thématiques - het certficaat van Dienstverlener Chèques-entreprises uitgereikt aan Marc Gochel van Centexbel, erkend expert door SPW.

In die hoedanigheid kan Marc Gochel volgende activiteiten uitvoeren in het kader van de chèques-entreprises :

  • Exploratiefase van een onderzoeksproject
  • Technische haalbaarheidsfase van een onderzoeksproject
  • Ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten 

Het label is geldig tot 21 maart 2021.
Website