Vandaag wordt een subsidiefonds van 20 miljoen EUR “Ideas Powered for Business SME Fund” gelanceerd, dat tot doel heeft in de Europese Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen betere toegang te bieden tot intellectuele-eigendomsrechten (IE) en de voordelen daarvan.

De kleine en middelgrote ondernemingen in Europa zijn van vitaal belang voor de Europese economie, aangezien ze goed zijn voor 67% van de totale werkgelegenheid en 99% van alle bedrijven in de EU uitmaken. Hoewel slechts 9% van alle kmo’s in de EU over IE-rechten beschikt, hebben de kmo’s die hun intellectuele eigendom hebben beschermd, volgens onderzoek verricht door EUIPO bijna een derde meer inkomsten per werknemer dan kmo’s die dat niet hebben gedaan.

De nieuwe regeling, waaraan alle ondernemingen in de EU kunnen deelnemen die vallen onder de officiële definitie van een kmo, biedt financiële steun in de vorm van terugbetalingen financiële steun in de vorm van terugbetalingen voor merk- en modelaanvragen van maximaal 1 500 EUR per onderneming. Vanaf 11 januari 2021 kunnen aanvragen worden ingediend. Dan begint de eerste van de vijf perioden voor het indienen van aanvragen in 2021.

Download persbericht van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)