Aan het broeden op een vernieuwend project? Samen met één of meerdere andere bedrijven?  En op zoek naar bijkomende financiële steun?

Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor u!

Met het oog op innovatie, stimuleert POM West-Vlaanderen via Fabrieken voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met deze oproep “Quick Wins FvT” zullen we een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen.

Aanbod: 120.000 euro om 8 pilootprojecten te realiseren.

Voorwaarden:

Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

  1. Nieuwe Materialen
  2. Voeding
  3. Machinebouw/Mechatronica

Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 KMO en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd.

Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden bij POM West-Vlaanderen tegen uiterlijk 18 november 2019.