Luxilon werd in 1959 opgericht door Leo Van Malderen en is een wereldleider in de productie van high-tech filamenten voor de lucht- en ruimtevaart, medische hechtingen en hoogwaardige snaren voor tennisrackets, die allemaal beschermd zijn door octrooien. 

In januari 2020 werd een octrooiaanvraag voor een "monofilament snaar voor gebruik in de racketsport", ontwikkeld door Luxilon, gepubliceerd als EP3597799.

Waarom nog meer tennissnaren ontwikkelen?

Luxilon heeft het "balcontroleprobleem" waar veel beginnende spelers mee worstelen, opgelost door een octrooiaanvraag op de "island in the sea" technologie in te dienen!

De huidige snaren voor tennisrackets zijn meestal gebaseerd op polymeren en ontworpen als monofilament. Monofilamentsnaren bestaan doorgaans uit een enkele draad van polyester met een dunne buitenste beschermings- en afwerkingslaag. Hoewel deze snaren een hogere duurzaamheid hebben, worden ze vaak als stijf ervaren, vooral door beginnende tennissers. Het is algemeen aanvaard dat monofilamentsnaren een betere balcontrole mogelijk maken wanneer ze gebruikt worden door hard-meppende professionele spelers. Dit heeft natuurlijk geen nut voor beginners. Bovendien hebben monofilament snaren ook de neiging om snel de spanning te verliezen, wat resulteert in minder controle als de snaar 'los' begint te voelen. Dit verhoogt de moeilijkheidsgraad voor een beginnende tennisspeler.

Onderstaande foto en claim zijn ontleend aan EP3597799, waarin de kern van de ontwikkelde tennissnaar wordt beschreven.

EP3597799

A monofilament string (1) for use in string racket sports, wherein said monofilament string (1) comprises: - a covering material (100); - a core material (200) embedded in said covering material (100), wherein said core material (200) comprises: + a sea region (201) comprising a thermoplastic elastomer (21); and + a plurality of island regions (202) comprising a thermoplastic plastic (22) doped with one or more doping agents (32), wherein said plurality of island regions (202) is embedded in said sea region (201); and wherein a geometry and/or a distribution of said island regions (202) in said sea region (201) is such that a tangent modulus (3) of a stress-strain curve (4) of said monofilament string (1) increases with increasing strain in a playing stress range (5).

Breng ons op de hoogte van uw uitvindingen!

Als uw bedrijf interessante gepubliceerde octrooiaanvragen heeft met betrekking tot uw materiaal- en productontwikkeling, neem dan contact op met onze Octrooicel. We verspreiden het graag.