Op 12 februari werd ons registratienummer DV.O101549 na een succesvolle audit verlengd tot 13 februari 2025.

Dit betekent dat alle kmo's gevestigd in de Vlaamse regio kunnen blijven genieten van een tussenkomst in de kosten voor advies en opleidingen verstrekt door Centexbel.

kmo-certificaat 2020-2025