Aanvrager: Elektrotechniek Verno
Uitvinder: NOENS PHILIPPE
Patent applicatienummer: EP3960210


Probleem

De uitvinding is ontstaan tijdens een crisis waarin er een tekort was aan hoogwaardige mondmaskers, toen al snel duidelijk werd dat een mondmasker slechts korte tijd veilig kan worden gebruikt, waarna het moet worden vervangen. Het hoofddoel van een mondmasker is de drager en/of de omgeving te beschermen tegen de overdracht van micro-organismen en virussen. Daartoe vormt het mondmasker een barrière voor micro-organismen en virussen. Dit hoofddoel van het mondmasker wordt alleen bereikt wanneer het mondmasker vrij is van biologische verontreiniging. Door het gebruik van het mondmasker hoopt zich biologische verontreiniging op, waarna het mondmasker moet worden vervangen.

Hoogwaardige mondkapjes zijn niet bedoeld om na eenmalig gebruik te worden weggegooid, maar om herhaaldelijk te worden gebruikt. Daartoe is een goede reiniging noodzakelijk. De reiniging heeft in de eerste plaats tot doel de biologische verontreiniging van het mondmasker te verwijderen. Biologische verontreiniging is moeilijk op te sporen, waardoor moeilijk te controleren is of een mondmasker vrij van verontreiniging is. Onvolledige of onvoldoende reiniging kan daarom een vals gevoel van veiligheid geven en moet worden vermeden.

De kwaliteit van de reiniging, die rechtstreeks verband houdt met de mate waarin een masker volledig en voldoende is gereinigd, moet over het gehele oppervlak van het masker kunnen worden gegarandeerd. Indien een klein gedeelte van het oppervlak van het mondmasker minder goed is gereinigd, kunnen er nog biologische contaminaties op het mondmasker aanwezig zijn en de drager of een omstander besmetten. Een minder goede reiniging van slechts een klein deel van het oppervlak heeft derhalve negatieve gevolgen voor het gehele mondmasker.

Oplossing

De uitvinding voorziet in een apparaat en een methode waarmee de kwaliteit van het reinigen van het mondmasker kan worden verbeterd.

Het apparaat bestaat uit een behuizing met een inlaat- en een uitlaatopening, waarin een doorvoermechanisme is aangebracht, waarbij in de behuizing rondom het doorvoermechanisme op zodanige wijze reinigingsmiddelen zijn aangebracht dat de reiniging effect heeft vanuit vrijwel alle loodrechte invalsrichtingen op het doorvoermechanisme.

Omdat de reinigingsmiddelen in de eerste plaats zijn geconfigureerd voor het reinigen of verwijderen van biologische verontreinigingen zoals micro-organismen en virussen, zijn zij schadelijk voor mens en dier. Er zijn doorvoermiddelen voorzien die de mondkapjes van een toevoeropening, door de behuizing, naar een afvoeropening voeren. De toevoeropening en de afvoeropening liggen hier op een afstand van de centrale as van de doorvoerweg. Het is met andere woorden de bedoeling dat het reinigingsmiddel noch de toevoeropening noch de afvoeropening kan bereiken. 

Het reinigingsmiddel bestaat bij voorkeur uit ten minste één UV-C-lamp. Een UV-C-lamp staat bekend als een biologisch reinigingsmiddel. Afhankelijk van de dosis en de werkintensiteit zal een UV-C lamp bijna alle micro-organismen en virussen doden, zodat een biologische reiniging wordt bereikt.

De ten minste één UV-C-lamp is bij voorkeur beweegbaar in de behuizing gemonteerd, zodat de UV-C-lamp rondom de centrale as kan worden bewogen om de invalshoek van de straling van de UV-C-lamp op de doorvoerbaan te veranderen. De N UV-C-lampen zijn bij voorkeur gemonteerd op een structuur die draaibaar in de behuizing is gelagerd, welke structuur is voorzien voor wederzijdse rotatie om de centrale as tussen twee eindposities die op een onderlinge hoekafstand van ten minste 360 graden gedeeld door N liggen. 

De behuizing bevat ook een sensor voor het meten van een werkintensiteit van het reinigingsmechanisme, en is operationeel gekoppeld aan het doorvoermechanisme. Door een sensor te voorzien en de werking van het reinigingsmiddel rechtstreeks te meten, kan worden gegarandeerd dat de gezichtsmaskers ook een vooraf bepaalde dosis van het reinigingsmiddel hebben ondergaan. Afhankelijk van de werkingsintensiteit van het reinigingsmiddel kan de doorvoersnelheid hier worden aangepast om te garanderen dat elk gelaatsmasker een minimale reiniging heeft ondergaan. Dit maakt het mogelijk een kwaliteitsgarantie te bieden. De sensor maakt ook onmiddellijke detectie mogelijk van onjuiste werking of storing van een reinigingsmiddel.

EP3960210