Deze video illustreert op ludieke wijze het verband tussen intellectuele eigendom en creativiteit.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).