Innovation Award winning project 2019

De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Dit project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om na te gaan of en in welke hoeveelheden genetische gemodificeerde katoenvezels aanwezig zijn in een textiel.
Onderzoek naar alternatieve, niet-toxische bouwstenen voor de synthese van polyurethaan. Volledig hernieuwbare grondstoffen – zoals reststromen uit suikerraffinage en de productie van biodiesel en natuurlijke oliën en vetten – worden gebruikt om bio-gebaseerde polyurethanen te ontwikkelen.
REMADYL will develop a breakthrough single step continuous process based on extractive extrusion technology in combination with novel solvents and melt filtration, which has the potential of rejuvenating ‘old PVC’ into market competitive high purity PVC.
Innovatieve verpakkingsfolies en -textiel op basis van biogebaseerde co-polymeren en coatings met een “einde levensduur” op maat
SmartX is short for "European Smart Textiles Accelerator". Innovation projects supported through the SmartX Accelerator programme will focus on connecting promising design prototypes and a growing end market interest in smart textiles and wearables.
EcoPUR heeft tot doel een polyurethaancoating te ontwikkelen op een synthetisch textiel in overeenstemming met de toekomstige wetgeving op het vlak van milieu en gezondheid ter voorbereiding van toekomstige productnormen.
De doelstelling van dit Cornet project is de ontwikkeling van een niet-toxische, duurzame en biogebaseerde vlamvertragende coatings en finishes.
This Interreg 2 Seas-Mers-Zeeën project will develop biobased composites for applications in a marine environment in answer to the growing markets for fish & seaweed farming, energy harvesting, boats, pontons, anchoring and buoy elements.
Volgens E. Beckung (Probability of walking in children with cerebral palsy in Europe-2008) kan 54% van de kinderen die werden getroffen door een hersenverlamming (cerebrale parese - CP) lopen zonder hulpmiddelen,16% van de patiënten hebben nood aan hulpmiddelen en 30% is niet in staat te lopen aan de leeftijd van vijf jaar. Met andere woorden, 46% van de CP patiënten kunnen worden geholpen met innovatieve technologieën, zoals exoskeletten.
The main goal of DECOAT is to enable circular use of textiles and plastic parts with (multilayer) ‘coatings’ that cannot be recycled yet.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen projects

Interreg Vlaanderen Nederland projects

Interreg Meuse-Rhine projects

Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Interreg NWE projects