De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

RESERVIST aims to establish ‘reservist cells’ that in times of crises can be activated within 48hrs to switch to manufacturing medical products and services that are spiking in demand.

Holistic approach to establish a market in the EU for locally produced textiles made from locally sourced bio-based waste.

Na de eerste golf van de COVID-19 pandemie worden voorbereidingen getroffen om beter het hoofd te bieden aan een volgende COVID-periode. De “lessons learned” worden opgemaakt zodat acties kunnen ondernomen worden om de geïdentificeerde pijnpunten zo goed mogelijk op te lossen.

Development of bio-based materials with functional properties for high-volume consumer products and better performances than fossil-based plastics in comparable applications.

Het ReMixT-project heeft tot doel een proces te ontwikkelen en te optimaliseren voor het terugwinnen en hergebruiken van polymeer, gebruikt als grondstof in de textielindustrie, uit gangbare PIW (post-industrieel afval) en PCW (post-consumer afval).

Slimme textielproducten zijn in staat om veranderingen in hun omgeving aan te voelen en daarop te reageren, waardoor hun functionaliteit voor de drager toeneemt. De belangrijkste toepassingsgebieden van slim textiel zijn veiligheid en bescherming (bijv. technisch textiel en werkkleding), medische ondersteuning (bijv. monitoring van ouderen) en prestatieverbetering (bijv. fitness en sport).

Ontwikkeling van een nieuw type thermisch en elektrisch geleidende compound met een hoge geleidbaarheid en een verbeterde verwerkbaarheid in een breed spectrum van verwerkingstechnieken, die het gebied van mogelijke toepassingen voor geleidende composieten zal verbreden.

Het Interreg NWE project CurCol onderzoekt het economisch potentieel voor de productieketens van regionaal geproduceerde planten tot kleurstoffen in plastic en papieren verpakkingen.

Via dit project willen we de kennis van Centexbel-VKC rond smeltverwerkingsprocessen transfereren naar de textielcoatingsector.

Geavanceerde productiemethoden worden een versnelling hoger geschakeld via het maken van demonstratiematerialen In nauwe samenwerking met bedrijven.