De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Via dit project willen we de kennis van Centexbel-VKC rond smeltverwerkingsprocessen transfereren naar de textielcoatingsector.

Geavanceerde productiemethoden worden een versnelling hoger geschakeld via het maken van demonstratiematerialen In nauwe samenwerking met bedrijven.

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress. Water is een onmisbare grondstof voor bedrijven in de procesindustrie. Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog.

This project will focus on biobased plasticizers, antioxidants, UV stabilizers and flame retardants.

Het BioCoat project wil de transitie naar bio-gebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van bio-gebaseerde coatings.

De duurzame inzetbaarheid van arbeiders in de textielsector versterken in een context van digitale transformatie niet alleen vertrekkend vanuit het aanleren van de nodige technologische vaardigheden, maar vooral door in te zetten op sociale vaardigheden om zo de inzetbaarheid van de doelgroep te verzekeren.

BIOGEARS is een innovatief project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en dat tot doel heeft om met behulp van een multitrofische benadering en nieuwe biogebaseerde waardeketens biobased gear-oplossingen te ontwikkelen voor het creëren van een milieuvriendelijke offshore-aquacultuursector.

CircTex richt zich op de ontwikkeling van recycling- en productietechnieken in een gesloten procesketen voor polyester (PET) werkkleding.

Dit project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om na te gaan of en in welke hoeveelheden genetische gemodificeerde katoenvezels aanwezig zijn in een textiel.

Onderzoek naar alternatieve, niet-toxische bouwstenen voor de synthese van polyurethaan. Volledig hernieuwbare grondstoffen – zoals reststromen uit suikerraffinage en de productie van biodiesel en natuurlijke oliën en vetten – worden gebruikt om bio-gebaseerde polyurethanen te ontwikkelen.