De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Via dit project willen we de kennis van Centexbel-VKC rond smeltverwerkingsprocessen transfereren naar de textielcoatingsector.

This project will focus on biobased plasticizers, antioxidants, UV stabilizers and flame retardants.

Het BioCoat project wil de transitie naar bio-gebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van bio-gebaseerde coatings.

BIOGEARS is een innovatief project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en dat tot doel heeft om met behulp van een multitrofische benadering en nieuwe biogebaseerde waardeketens biobased gear-oplossingen te ontwikkelen voor het creëren van een milieuvriendelijke offshore-aquacultuursector.

Dit project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om na te gaan of en in welke hoeveelheden genetische gemodificeerde katoenvezels aanwezig zijn in een textiel.

Onderzoek naar alternatieve, niet-toxische bouwstenen voor de synthese van polyurethaan. Volledig hernieuwbare grondstoffen – zoals reststromen uit suikerraffinage en de productie van biodiesel en natuurlijke oliën en vetten – worden gebruikt om bio-gebaseerde polyurethanen te ontwikkelen.

REMADYL will develop a breakthrough single step continuous process based on extractive extrusion technology in combination with novel solvents and melt filtration, which has the potential of rejuvenating ‘old PVC’ into market competitive high purity PVC.

A Europe-wide consortium aims to create a circular economy by removing hazardous flame retardants from plastic waste and re-using the purified material in high-value applications.

Innovatieve verpakkingsfolies en -textiel op basis van biogebaseerde co-polymeren en coatings met een “einde levensduur” op maat

SmartX is short for "European Smart Textiles Accelerator". Innovation projects supported through the SmartX Accelerator programme will focus on connecting promising design prototypes and a growing end market interest in smart textiles and wearables.