Het programma Interreg V Euregio Maas-Rijn (van 2014 tot 2020) werkt knelpunten en praktische barrières weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken.

Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook kunnen vanuit de regio's en vanuit eigen bronnen bij projectpartners gelden beschikbaar komen. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

Prioriteiten

  • Innovatie
  • Economie
  • Sociale inclusie en opleiding
  • Territoriale ontwikkeling

Budget

Voor het Programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 is een bedrag van 96 miljoen euro beschikbaar vanuit Europa. Aangezien projecten tot maximaal 70% kunnen worden gefinancierd met deze EFRO middelen zal de totale omvang van het programma meer dan 140 miljoen euro bedragen. Dit is een forse investeringsimpuls voor de Euregio Maas-Rijn.

Euregio Maas-Rijn en Interreg

Interreg Meuse-Rhine map

Het programmagebied van Interreg EMR omvat het gebied van de Euregio Maas-Rijn met een aantal aangrenzende gebieden