Catalisti, the cluster for Chemistry and Plastics, will primarily serve companies in Flanders by building partnerships between individual companies as well as with research institutions, sector associations and governments. By being a central and neutral partner, companies can concentrate on their core business and use the cluster to easily stay connected with all appropriate authorities.
Als erkende competitiviteitspool werkt GreenWin ten dienste van de economische ontwikkeling van Wallonië door de industriële dynamiek te bevorderen. Binnen hetzelfde netwerk telt deze pool kleine en grote ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, opleidingsoperatoren en collectiviteiten die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groene economie en gemotiveerd zijn door de kansen die ontstaan door het delen van competenties en middelen.
Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren.
The main areas of teaching and research of our department are in the fields of processing and recycling of solid waste. Our raw material laboratory and our technical lab are equipped with various aggregates in the areas of comminution, classification, sorting and analysis. It is possible to process separate or mixed waste streams in individual aggregates and in process chains, which can be constructed by a combination of different aggregates. This makes us one of Europe's leading professorships in applied research in the waste management sector.
Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook kunnen vanuit de regio's en vanuit eigen bronnen bij projectpartners gelden beschikbaar komen. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.
GoToS3 est un portefeuille de 16 projets du programme de coopération transfrontalière Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen | GoToS3 is een projectenportefeuille die uit 16 projecten bestaat van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.
Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche: les aides financières constituent un des principaux leviers mis en oeuvre par la Région wallonne pour atteindre ses objectifs en matière de recherche, de développement et d'innovation technologique.
De Provincie Oost-Vlaanderen is co-financier is verschillende Interreg projecten
Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Om West-Vlaanderen nog sterker, beter en aantrekkelijker te maken, ondersteunt het provinciebestuur het bedrijfsleven en onderzoek via het Interreg programma.