CREPIM is één van de leidinggevende Europese laboratoria voor de ontwikkeling en goedkeuring van materialen die onder de brandreglementeringen vallen. CREPIM (i) ontwikkelt, (ii) test en (iii) certificeert het brandgedrag van materialen en assemblages voor alle sectoren die betrekking hebben op openbaar transport (spoorwegen, luchtvaart en schepen), gebouwen, elektriciteit en textiel. De activiteiten worden ecologisch uitgevoerd en houden rekening met het end-of-life van producten.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Catalisti, the cluster for Chemistry and Plastics, will primarily serve companies in Flanders by building partnerships between individual companies as well as with research institutions, sector associations and governments. By being a central and neutral partner, companies can concentrate on their core business and use the cluster to easily stay connected with all appropriate authorities.

Als erkende competitiviteitspool werkt GreenWin ten dienste van de economische ontwikkeling van Wallonië door de industriële dynamiek te bevorderen. Binnen hetzelfde netwerk telt deze pool kleine en grote ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, opleidingsoperatoren en collectiviteiten die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groene economie en gemotiveerd zijn door de kansen die ontstaan door het delen van competenties en middelen.

Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren.

The main areas of teaching and research of our department are in the fields of processing and recycling of solid waste. Our raw material laboratory and our technical lab are equipped with various aggregates in the areas of comminution, classification, sorting and analysis. It is possible to process separate or mixed waste streams in individual aggregates and in process chains, which can be constructed by a combination of different aggregates. This makes us one of Europe's leading professorships in applied research in the waste management sector.

Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook kunnen vanuit de regio's en vanuit eigen bronnen bij projectpartners gelden beschikbaar komen. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

GoToS3 est un portefeuille de 16 projets du programme de coopération transfrontalière Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen | GoToS3 is een projectenportefeuille die uit 16 projecten bestaat van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche: les aides financières constituent un des principaux leviers mis en oeuvre par la Région wallonne pour atteindre ses objectifs en matière de recherche, de développement et d'innovation technologique.

De Provincie Oost-Vlaanderen is co-financier is verschillende Interreg projecten