logobiocompal+gotos3

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Composieten zijn belangrijke materialen op het vlak van energiebesparing, recycling en milieubehoud. Er wordt verwacht dat de composietmarkt in de periode 2008-2020 jaarlijks zal verhogen met 15%. Composiete polymeermaterialen met lange vezelversterking zijn - dankzij hun gewichtsbesparing, betere specifieke sterkte, duurzaamheid, corrosiebestendigheid, en mogelijkheid omgevormd te worden tot complexe vormen - zeer aantrekkelijk voor toepassingen in de transportsector (auto, openbaar vervoer -bus, tram, trein, de ruimtevaart, scheepsbouw, ...). Dat is een dynamische industriële sector in Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Bovendien is het zoeken naar nieuwe hoogwaardige materialen steeds vaker gericht op de ontwikkeling van milieuvriendelijke materialen met behulp van natuurlijke vezels en polymeren uit hernieuwbare bronnen.

De industriële valorisatie van natuurlijke vezels, zoals vlas, groeit sterk in het grensgebied van Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Bovendien is de regio zeer actief in de industriële productie van bio-harsen.

In deze context richt BIOCOMPAL zich op de ontwikkeling van composieten, gemaakt van lange vezels (vlas en / of PLA lange vezels) uit hernieuwbare en lokale middelen en (nano) versterkte biogebaseerde thermohardende harsen (benzoxazine harsen op basis van natuurlijk voorkomende fenolen). Deze composieten vertonen een hoge mechanische sterkte en thermische isolatie. Bovendien zijn ze brandwerendheid en duurzaam. In het project worden verschillende demonstratoren ontwikkeld voor de transportsector (bv zitschaal, framedeel, ...).

BIOCOMPAL zal ook bedrijven vertrouwd maken met het potentieel van deze bio-gebaseerde composieten voor de ruime transportsector. Dat moet toelaten om de kennis, expertise en ervaring die er is in de INTERREG FWVL regio tot bij de bedrijven te brengen zodat ze ten volle de opportuniteiten kunnen valoriseren.

Portefeuille GoToS3

interreg operateurs

Budget

Total: 1 873 502,39 EUR

European Regional Development Fund: 1 030 426,28 EUR