Context

Het CELFI traject beoogt het efficiënt ontwikkelen, produceren, toepassen en recycleren van WPC (Wood Plastic Composites), die de belangrijkste productgroep is in de familie van de cellulosevezel (CELlulosic FIbers) versterkte kunststoffen. 

De toenemende interesse en de jaarlijkse groei met meer dan 10% van deze thermoplastische composieten in Europa wordt verklaard door de zeer interessante grondstofcombinatie “thermoplastische kunststof-houtvezel” en de grote inzetbaarheid in tal van toepassingsdomeinen. 

Voordelen van thermoplastische kunststoffen versterkt met houtvezels: 

  • verbeterde materiaaleigenschappen
  • interessante kostprijs in vergelijking met andere composieten 
  • een natuurlijke “hout”-look
  • duurzaamheid (biobased, lage C-footprint)
  • gemakkelijker recycleren van dergelijke composieten 

Nochtans zijn nog te veel ondernemingen niet of onvoldoende op de hoogte van de verschillende technieken om WPC te produceren, van de grond- en hulpstoffen die erin worden gebruikt en van de toepassingsdomeinen van deze materialen.

Doelstelling

  • Celfi faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling, productie, toepassing en recyclage van WPC via TECHNOLOGISCH ADVIES over specifieke grond- en hulpstoffen, normen, testmethodes, applicatie- en assemblagetechnieken van WPC, over de diverse toepassingsdomeinen, zoals bouw, meubilair, decoratie, transport, verpakking en speelgoed, en over recyclagetechnieken en recyclaten. 
  • WPC zijn materialen die door TOEPASSINGSGERICHT ONDERZOEK geoptimaliseerd en verbeterd kunnen worden. Vooral bij de langlevende “structurele” bouwtoepassingen kunnen een aantal materiaaleigenschappen zoals kruip- en brandgedrag, bewerkbaarheid en veroudering nog verder verbeterd worden. 

Consortium

Gezamenlijk initiatief van Centexbel-VKC en wood.be

Project gefinancierd door Vlaio Nr. 145005