De ontwikkeling van de COVID-19-pandemie toont aan dat er behoefte is aan voortdurende innovatie om de verspreiding van het virus op efficiënte wijze te beperken. Centexbel, HoGENT en VITO vertalen de geleerde lessen in acties om de industrie te helpen de geïdentificeerde pijnpunten uit de eerste golf zo goed mogelijk op te lossen.


Persbericht 20/11/2020

Context

Tijdens de eerste COVID-19 piek hebben (textiel)bedrijven hun productie omgegooid om te hulp te komen aan het tekort aan maskers voor in de zorg en de maatschappij. Enerzijds werd duidelijk dat de vereiste machines (voor de productie van nonwovens en de assemblage van mondmaskers) niet in Vlaanderen beschikbaar zijn en dat er onvoldoende productkennis is.

Bedrijven hebben hun productieapparaat en beschikbare materialen ingezet om toch beschermmiddelen ter beschikking te kunnen stellen. Echter, niet alle producten beantwoordden aan de veiligheid en comforteisen. 

Bovendien heeft groot aantal bedrijven hun activiteiten drastisch moeten verminderen tot zelfs stopzetten, deels omwille van zieke werknemers, deels omdat ze niet veilig konden werken. Zelfs indien voorzorgen rond social-distancing genomen konden worden, waren werknemers bezorgd besmet te worden door collega’s, klanten, professionele relaties. Het tekort aan beschermmiddelen droeg daartoe bij. Met het oog op de exit na de eerste golf werd massaal ingezet op het maken van community maskers door (textiel)bedrijven en particulieren waarbij logischerwijs eerst werd gefocust op veiligheid.

Echter voor de mensen in het veld blijkt dat het dragen van een mondmasker niet altijd comfortabel door een niet toereikende ademendheid, onvoldoende warmte- en vochtafvoer (bedampen brilglazen), geen goede aansluiting op het gezicht, een slechte pasvorm, omdat het mondmasker te groot of te klein is (volwassene vs. kind evenals antropometrische verschillen van het gezicht). Een slechte pasvorm brengt de veiligheid in het gedrang, omdat de drager geneigd is om vaak het mondmasker en aangezicht aan te raken waardoor er een belangrijk risico op besmetting ontstaat. 

Doelstelling

In dit project brengen de 3 partners - Centexbel-VKC, HoGent en VITO - elk hun expertise in op het vlak van materialen en processen, comfort & fit, onderhoud/decontaminatie, wetgeving, testprotocols en normen. 

Doel van dit project is het verspreiden van informatie over welke materialen en processen gebruikt kunnen worden om veilige comfortabele en goed passende mondmaskers te maken. Dit zal resulteren in beter aansluitende mondmaskers die een veiliger gevoel geven. In combinatie met een aangenaam draagcomfort zullen werknemers tijdens de volledige duur van hun shift met mondmasker aan de slag kunnen blijven en kunnen burgers zich met een gerust hart in drukke omgevingen begeven.

De geldende wetgeving en de vereiste kwaliteit en richtlijnen voor onderhoud zullen overzichtelijk weergegeven worden.

Dit project moet ervoor zorgen dat Vlaanderen kan voorzien in zijn eigen beschermingsmiddelen (respiratoire, medische, community en artisanale maskers) zodat burgers en werknemers zich veilig en comfortabel kunnen begeven in de maatschappij en op het werk.

Dit zal een economische impact hebben op de verschillende doelgroepen: textiel- en confectiebedrijven, werknemers en personeel in winkels en horecazaken.

Deze kennisoverdracht kan ook uw bedrijf helpen

Om deel te nemen aan dit project kan u vrijblijvend contact opnemen met Ine De Vilder of het onderstaande formulier invullen:

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK), gesteund door Vlaio


Project HBC.2020.2741


1 oktober 2020 – 30 september 2021