logo duratex

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen "Duratex" project heeft tot doelstelling een vlekwerend en antimicrobieel textiel voor duurzame toepassingen in bouw en architectuur te ontwikkelen. De ontwikkelde methodologieën zullen beantwoorden aan de eisen van de textielindustrie (kost, productiesnelheid, complexe functionaliteiten). Bovendien zullen ze ecologisch verantwoord zijn en aangebracht kunnen worden met bestaande machines.

Het project zal rekening houden met toekomstige Europese regelgevingen die het gebruik van fluorocarbons (in het bijzonder C8) verbannen evenals van bepaalde biocides die problematisch zijn voor het milieu (regulering 528/2012) zoals (nano)zilver.

Om water- en olieafstotende eigenschappen aan het textiel te verlenen worden drie benaderingen beoogd:

  1. afzetten van nanovezels via LbL (Layer-by-Layer) technologie gevolgd door een chemische modificatie op basis van vertakte koolwaterstoffen
  2. sol-gel hybride lagen
  3. afzetten van lagen via een lokale oplossing-reprecipitatie op basis van groene solventen. Daarnaast zullen biogebaseerde of niet-toxische biocides in coatings of in garens worden geïncorporeerd om antibacteriële eigenschappen te verkrijgen.

De partners in het project:

  • Centexbel (coördinator)
  • Certech
  • Ceti
  • Ensait
  • UCL (Université Catholigue de Louvain)

UCL en Certech hebben expertise in LbL, sol-gel technologie en de synthese van nanovezels. ENSAIT en Centexbel hebben kennis over alternatieve ecovriendelijke afstotende en antimicrobiële producten en ENSAIT, CETI en Centexbel hebben expertise in de textielprocessen. Deze samenwerking is onmisbaar voor een succesvolle implementatie van deze technologieën voor het creëren van antimicrobieel, water- en olie afstotend textiel.

Project website

PES with hydrophobic treatement

Portefeuille GoToS3

interreg operateurs

Budget

Total: 1 961 969,49 EUR

European Regional Development Fund: 1 079 083,20 EUR