EcoPUR heeft tot doel een polyurethaancoating te ontwikkelen op een synthetisch textiel in overeenstemming met de toekomstige wetgeving op het vlak van milieu en gezondheid ter voorbereiding van toekomstige productnormen.

Op dit ogenblik wordt bij de productie van deze coating - die onder andere wordt toegepast in matrasbeschermers (medische sector) - gebruik gemaakt van organische stoffen die vervangen kunnen worden door alternatieven die minder impact hebben op het milieu.

EcoPUR wil het mogelijk maken matrasbeschermers te produceren die beantwoorden aan de strengste lastenboeken door technieken te gebruiken die zowel de arbeider als de gebruiker respecteren.

De kennis van nieuwe formulaties en technologieën zonder vluchtige organische stoffen (VOS) en de valorisatie ervan in een ziekenhuisomgeving zullen de partners in staat stellen in een volgende fase nieuwe markten aan te boren.