MD-Tex logo

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Het project MDTex wil een grensoverschrijdende, Belgisch-Franse cluster vormen in het domein van medische toepassingen van textiel. Door het samenbrengen van hun netwerken en competenties, beogen de projectpartners bruggen te bouwen binnen de gezondheids- en textielsector om zo de nodige expertise en technologieën te realiseren voor het ontwikkelen van nieuwe producten.

Deze cluster zal de ontwikkeling stimuleren van projecten en producten gerelateerd aan medisch textiel, door mogelijke belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe opportuniteiten te detecteren. De beoogde structuur zal hoofdzakelijk bestaan uit het scheppen van een kader van open innovatie waarin alle stakeholders partners kunnen vinden met relevante expertises en informatie over relevante projectoproepen. De cluster zal dus functioneren als een facilitator van innovatie en een katalysator van technologie transfer naar de industrie.

Doorheen het MDTex project wensen wij de synergieën en samenwerkingsverbanden op het grensgebied te steunen rond zes geïdentificeerde thema's:

  • implantaten
  • biologische filtratie
  • regeneratieve geneeskunde
  • steunverbanden/orthese
  • monitoring
  • therapie

Portefeuille GoToS3

interreg operateurs

Budget

Total: 1 106 811,48 EUR

European Regional Development Fund: 608 746,29 EUR