Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het originele aan dit project bestaat uit het vervaardigen van een steriliseerbaar dragermateriaal dat uit twee componenten bestaat en biocompatibel en poreus is, en dat via een breiproces wordt verkregen en gebruiksklaar is. Dit materiaal zal bestaan uit poly(melk-co-glycolzuur) (PLGA) in substraat (zodat de mechanische functie is verzekerd) en uit chitosan als oppervlaktedeklaag.

De realisatie van dit innovatief product is een wetenschappelijke en technische uitdaging waar de paden van de biotechnologie en agrarische hulpbronnen elkaar kruisen. De tweede uitdaging bestaat uit de maturatie van het product dat verkregen is met weefseltechnologie. Hierbij wordt vanaf het concept tot aan de realisatie uitgegaan van een operationeel prototype dat onder preoperatieve toestand is gevalideerd. Dit is een belangrijke stap om het product gewaardeerd te krijgen door de bedrijven.

De actiepunten voor onderzoek en ontwikkeling omvatten het op punt stellen van de PLGA-vezels, het bekleden met chitosan, het breien van een 3D-matrix uit textiel en het gebruik ervan bij botreconstructies.

project website

Knitted structure for tissu reconstruction

Textile structure for tissue regeneration

De actiepunten voor communicatie, die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd gedurende het hele project, omvatten het werken met verschillende media voor de verspreiding van informatie, het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie onder bedrijven.

Dit grensoverschrijdende project biedt unieke mogelijkheden aan de partners omdat ze samen over alle vaardigheden beschikken die nodig zijn om de banden tussen de onderzoekswereld, de industriële en medische wereld aan te halen en te versterken, om te groeien in expertise en hun zichtbaarheid te verhogen. Om de uitdagingen aan te gaan en de doelstellingen van het TEXTOS-project te bereiken, zijn in het consortium partners verenigd met respectievelijk complementaire onderzoeksdomeinen, zoals chemie van biopolymeren en hun applicaties (CRITT en SPMC), weefselreconstructie en meer bepaald botreconstructies (BIOS) en de textielnijverheid met haar verschillende productieprocessen(Centexbel).

interreg operateurs

Budget

Total: 2 432 695,93 EUR

European Regional Development Fund: 1 216 347,95 EUR