De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textiel-, kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met het uitdrukkelijke doel het innovatievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te versterken en de industrie bij te staan in hun transitie naar een duurzame toekomst. Als onderzoekscentrum, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan publiek gefinancierde pre-competitieve onderzoeksprojecten en marktgerichte privé-onderzoeksprojecten.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

De PBDE (polybroomdifenylethers) en PBB (polybroombifenylen) behoren tot de chemische stoffen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt als brandwerende componenten in kunststoffen voor elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19 /EU) stelt na scheiding van niet-gebromeerde kunststoffen een selectieve behandeling van deze verontreinigende kunststoffen voor. Deze kunnen niet meer worden hergebruikt, gestort of uitgevoerd zonder een voorbehandeling die garandeert dat de gebromeerde moleculen zijn
RECYCOAT aims to investigate various technologies to separate the different layers in complex, coated or laminated materials.
Centexbel and partners are looking for methods to recycle and reuse r-PVB in interesting new applications! Polyvinyl butyral (PVB) is mainly used in the production of laminated safety glass. Each year, around 100 000 tonnes of PVB are being produced and processed into windshields. But until now, little or nothing is done with the heaps of PVB from all those broken windshields...
Het project MDTex wil een grensoverschrijdende, Belgisch-Franse cluster vormen in het domein van medische toepassingen van textiel. Door het samenbrengen van hun netwerken en competenties, beogen de projectpartners bruggen te bouwen binnen de gezondheids- en textielsector om zo de nodige expertise en technologieën te realiseren voor het ontwikkelen van nieuwe producten.
Vlaanderen en Zuid-Nederland beschikken traditiegetrouw over een grote concentratie van bedrijven in de kunststofverwerkende industrie, vooral in de textiel. Beide regio’s beschikken over veel expertise op het gebied van ontwikkeling en productie van tapijt en kleding. Tegen 2030 wil de sector 20% tot 50% biobased materialen toepassen in haar producten. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de textielindustrie hoogwaardige vezels en garens ter beschikking krijgt op basis van 100% biobased materialen.
The F³D Print project intends to develop and evaluate a very innovative process that will bring product customisation to the next level. The direct 3D printing of functional add-ons on textiles will introduce a more customer-specific approach.
Leeftijd en opeenvolgende zwangerschappen beschadigen de bekkenbodemspieren en veroorzaakt genitale verzakking, de zogeheten Pelvic organ prolapse (POP), een fenomeen dat één op drie vrouwen treft. In de regio België en Hauts-de-France vertaalt zich dat in meer dan 2 miljoen patiënten. Bij vrouwen van boven de 60 jaar loopt het aantal gevallen zelfs op tot 60%.
In ReFOIL worden industrieel relevante case studies uitgewerkt waarin enkele veel voorkomende stromen van meerlaags verpakkingsafval (PET-PE, PA-PE, EVOH tussenlagen) bestudeerd worden. Afhankelijk van de stroom, worden deze op post-industrieel en/of post-consumer niveau bekeken.

TOM

The reduction of bad odours on textiles is an important means to improve the wear comfort, product quality and lifetime of those textile products that are hard to clean on a regular basis.
Innovative materials and modular design for rolling stock are considered to become key to success in Europe’s railway industries. Composite materials with their unique properties, such as lightness or reparability have demonstrated a high potential for lighter, more energy- and cost-efficient structural components in relevant sectors such as aeronautic or automotive industries.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen projects

Interreg Vlaanderen Nederland projects

Interreg Meuse-Rhine projects