Het doel van het onderzoek is tweeledig: enerzijds kennisopbouw om de uitzonderlijke eigenschappen van CNTs optimaal in te zetten in textieltoepassingen, anderzijds tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan gemakkelijk te verwerken textiel met een hoge én duurzame geleiding. De toepassingen van CNT’s die we in dit project viseren, situeren zich vooral op het vlak van geleiding. Het niveau van geleiding is afhankelijk van de applicatiemethode (extrusie, coating, veredeling) en het beoogde eindproduct.
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen