Durable Biobased Plastics

Toepassing van biogebaseerde kunststoffen in extrusieprocessen voor duurzame eindproducten

Een succesvolle omschakeling van oliegebaseerde polymeren naar biopolymeren vereist dat de (mechanische) eigenschappen van de eindproducten kunnen wedijveren met die van synthetische polymeren en dat de stabiliteit van de producten over een langere periode kan worden gegarandeerd.

Doelstellingen van het traject:

Assisteren van extrusiebedrijven bij de overschakeling van aardoliegebaseerde op hernieuwbare polymeren met aandacht voor:
  • de optimalisatie van de “processing condities”
  • in kaart brengen van materiaalspecificaties per toepassingsgebied
  • indien nodig aanpassing en op punt stellen van polymeerformulaties
  • overeenstemming tussen eindproduct met geschikte biopolymeerformulatie
  • vermijden van degradatieprocessen onder invloed van belichting, vocht, stress
  • verder opbouwen van expertise over innovatieve polymeren en polymeercombinaties

Durbio publicaties

Ecodesign hulpmiddelen

Met deze publicatie willen we de Vlaamse innovatieve industrie ondersteunen door de verschillende begrippen en trends met betrekking tot duurzame ontwikkeling te verduidelijken én door de hulpmiddelen aan te reiken hoe men ecodesign kan integreren in het ontwerpproces. U kunt dit boekje bestellen aan de prijs van 60 euro.

Overzicht van Beschikbare, Hernieuwbare Polymeren

U kunt dit boekje (84 pagina's, Nederlandse uitgave) bestellen aan de prijs van 80 euro.
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen