Om een competitief en ecologisch valabel antwoord te geven op de toenemende vraag naar opgeschuimde polymeerproducten (in isolatiematerialen, lichtere kunststoffen, …) is het noodzakelijk de schuimtechnologie en de daarbij gebruikte chemische stoffen te herbekijken. De economisch verantwoorde substitutie van SVHC-blaasmiddelen in tal van producten is een dringende uitdaging geworden voor de betrokken industriële sectoren (kunststofverwerking, textiel, coating, …). Vervangen is niet alleen het overschakelen op een ander blaasmiddel van een andere producent (voor zover dat deze reeds bestaan voor de diverse polymeren), maar betekent ook daaraan gekoppelde proces- en productontwikkelingen en eventuele machineaanpassingen. De aanpak van het "Free Foaming" project:
  • Screenen en karakteriseren van blaasmiddelen en nucleating agents die kunnen worden ingezet bij het opschuimen van polymeren (thermosets, thermoplasten, composieten, coatings)
  • Specifiek voor textielcoatings: het vervangen van exotherme door endotherme blaasmiddelen of combinaties, en dit zowel voor plastisol (PVC) als dispersies (acrylaat of polyurethaan)
  • Specifiek voor kunststoffen: het vervangen van exotherme door endotherme blaasmiddelen, evaluatie van het fysische verschuimen, solid state voorsaturatie, foam beads en gemicroniseerde chemische blaasmiddelen
  • (Semi)industriele proeven
  • Karakterisatie van de schuimstructuren en hun eigenschappen
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen
Catalisti