InnoQuality wil interieurtextielbedrijven ondersteunen aan de hand van een Inno-Guide. Deze Inno-Guide heeft als doel de innovatiestroom bij interieur textiel bedrijven te optimaliseren. Interieurtextielbedrijven in Vlaanderen hebben het moeilijk om te overleven in een heel erg competitieve markt. Deze bedrijven moeten sneller en beter innoveren. Het ontbreekt hen niet aan ideeën. Het probleem is echter dat ze moeite hebben om te bepalen welke ideeën ze verder uitwerken in een product. De beslissing gebeurt nagenoeg altijd intuïtief. Bijgevolg wordt heel vaak in de verkeerde projecten geïnvesteerd. In InnoQuality streven we naar een professionalisering van deze beslissing, en dit zo vroeg mogelijk in het productontwikkelingsproces van interieurtextielbedrijven. Update 2016 - 04 - 25

InnoGuide : de gids naar innovatiemanagement

Gedurende 2 jaar ontwikkelde Centexbel samen met TFI en DITF-MR in Duitsland de InnoGuide. Deze interactieve software is nu gratis beschikbaar en vrij uit te proberen. De InnoGuide biedt de mogelijkheid om voor uw innovatie de meest aangewezen stappen te voorspellen op basis van een database van historisch succesvolle of minder succesvolle innovaties. Op maandag 18 april werd de InnoGuide voorgesteld te Centexbel. Om de InnoGuide bij uw bedrijf zelf te installeren, gaat u als volgt te werk:
Ask DITF for free Download-link (heiko.matheis@ditf-mr-denkendorf.de)
  1. Setup Virtual Server Infrastructure (Oracle VM VirtualBox, VM-Ware Player)
  2. Import “Innoguide_vDiscover_2.0.XXXX-XX.ova”
  3. Adapt network-connection to internal specifications
  4. Start Virtual Machine
  De InnoGuide werd ontwikkeld in het CORNET project InnoQuality, met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Flanders Inshape heeft InnoQuality gegidst.
  Project funding:
  Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen
  CORNET