Integrated ICT Solutions for Smart Personal Protective Equipment for Fire Fighters and First Responders

Innovatief aanbesteden

Het hoofddoel van Smart@Fire is de verschillende EU producenten en andere stakeholders actief in het domein van ICT-gestuurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) samen te brengen om een gemeenschappelijke PCP methodologie op te stellen en door te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke beperkingen en culturele verschillen van elk deelnemend land. Het bundelen van de vraag vanuit de openbare aankoper “zal de capaciteit om te investeren in een werkbaar prototype in een precommerciële fase doen toenemen zodat slimme PBM’s aan een betere prijs kunnen worden gekocht tijdens de aankoopfase”.

Slimme PBM’s

Het Smart@Fire project wil de ontwikkeling stimuleren van een nieuwe, voordien niet commercieel beschikbare, massaproduceerbare oplossing die cruciale informatie kan meten en opvolgen van zowel fysiologische parameters (hartslag, lichaamstemperatuur…) als van milieuparameters (gasconcentratie, positiemeting…) op een volledig betrouwbare manier en die deze informatie kan meedelen aan een externe controle-eenheid. Er werd al heel veel onderzoek verricht in the domein van slimme PBM’s. Smart@Fire zal deze ervaringen en resultaten maximaal benutten via interacties in het Innovatieplatform. Bovendien vult Smart@Fire eerdere projecten aan door de nadruk te leggen op twee nieuwe aspecten:

 • bruikbaarheid (duurzaamheid, betrouwbaarheid, ergonomie, wasbaarheid) van de ontwikkelde oplossing
 • mogelijkheid tot massaproductie. Dit aspect wordt van bij de start een sturende vereiste

Projectaanpak:

Tijdens de afgelopen jaren heeft het IWT (Agentschap voor Innovatie) als één van de eerste in de Europese lidstaten een Kenniscentrum voor PCP (Pre-Commercial Procurement) opgericht en een PCP methodologie opgesteld volgens de EU richtlijnen voor openbare aanbestedingen (innovatief aanbesteden). Daarom heeft het IWT de leiding op zich genomen over een consortium dat een gezamenlijke PCP oproep wil organiseren voor slimme PBM’s. De verzamelde expertise in ons project is uniek en maakt het mogelijk een uitstekende praktijkcasus te ontwikkelen die het PCP onderzoek op een hoger niveau zal tillen. Het resultaat zal een belangrijke meerwaarde hebben op de manier waarop PCP in de praktijk kan worden geïmplementeerd en zal in heel Europa worden verspreid.

Impact van het project:

Smart@Fire gaat de bredere sociale uitdaging aan voor meer veiligheid van de eerste interventieploegen via de meest vooruitstrevende slimme PMB’s. Het Smart@Fire consortium zoekt naar een oplossing om de gevolgen van de risico’s voor eerste interventieploegen tijdens training en operationele situaties te voorzien en te reduceren wat resulteert in een daling van het aantal (dodelijke) verwondingen.

Rol van Centexbel:

 • CENTEXBEL zal als notified body voor PMB voor brandweermannen een sleutelrol spelen in het testen van de voorgestelde oplossingen. De oplossingen moeten voldoen aan de specifieke PMB vereisten (volgens de relevante normen) die getest en gecertificeerd moeten door een notified body.
 • CENTEXBEL beschikt als expert in slimme PBM’s over veel expertise in slim textiel en vooral in slimme PBM. Daarom wordt Centexbel betrokken in het innovatieplatform waar het zal bijdragen tot de definitie van realistische vereisten op het vlak van slimme PBM’s.
 • CENTEXBEL is als actief speler in de normalisatie betrokken in verschillende CEN normencomités. Het is voorzitter van de CEN Technische Commissie 248 – Werkgroep 31 rond ‘Normalisatie van Slim Textiel’. Deze expertise wordt ook gebruikt voor Smart@Fire om oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de normatieve vereisten en om normalisatieproblemen te helpen oplossen die voortkomen uit de ontwikkeling van slimme PBM’s.

Doelgroep:

Brandweerkorpsen en openbare aanbesteders

Partners:

 1. (Coordinator) Agency for Innovation by Science & Technology IWT Belgium (Flanders)
 2. Federal Public Service Internal Affairs IBZ Belgium
 3. Greater Manchester Fire & Rescue Authority GMFRS United Kingdom
 4. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid: Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding LFR Netherlands
 5. Service Départementale D’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône SDIS 13 France
 6. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd. INNOVA Hungary
 7. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CNVVF Italy
 8. Stadt Dortmund FDDO Germany
 9. European Apparel And Textile Confederation a.i.s.b.l Euratex Europe
 10. Centexbel Belgium
 11. Universiteit Gent UGent Belgium
 12. Addestino Addestino Belgium

Project website

Project funding:
European Commission Research & Innovation