Vlaanderen en de Franse regio's Nord-Pas de Calais en Somme beschikken over een belangrijke maritieme industrie, met activiteiten over de hele wereld. Om de concurrentiepositie in de geglobaliseerde economie te versterken, zoekt deze industie naar mogelijkheden om synergieën te creëren met andere industriële sectoren. Dit is één van de doelstellingen van de Flemish Maritime Cluster FMC (Vlaanderen) en AQUIMER (Frankrijk).

Zeetex nieuwsbrieven

De textielindustie is zowel in Noord-Frankrijk als in het westen van Vlaanderen een belangrijke economische sector. Sinds enkele jaren schakelt de textielindustrie steeds meer over van de productie van kleding- en decoratiestoffen op technisch textiel voor toepassingen in de bouw (buildtech, geotech), automotive en transport (mobiltech), landbouw (agrotech) en andere indutechs. Om deze ontwikkeling voort te kunnen zetten, is het noodzakelijk dat de textielindustrie zoekt naar innovaties en synergieën met andere sectoren. Centexbel (Vlaanderen) en UPtex (Frankrijk) zijn twee belangrijke promotors van innovatie in de textielsector. Vandaag verloopt het sporadische contact tussen de textielindustrie en de maritieme sector niet gestructureerd, stap voor stap en mondt het uit in klassieke textielproducten zoals visnetten, touwen (schepen, mosselen...), beschermende kleding en werkkledij (vissers...), zeilen, kabels... Met het project willen we de martieme industrie en de technische textielindustrie bij elkaar brengen. Inderdaad, de maritieme wereld is een grote afnemer van technisch textiel (zeilen, touwen, beschermingsmiddelen, composietmaterialen, filters, visnetten...), verwant met toepassingsdomeinen zoals landbouw, Persoonlijke Bescherming, geotextiel en industrie. Daardoor is de martieme sector één van de meest dynamische sectoren met buitengewone groeikansen voor de doorsnee technische textielmaterialen. Uit onderzoek van UP-tex en Clubtex komen vier waardeketens naar voren die zeer interessant zijn voor de KMO's:
  • Veiligheid in maritieme beroepen (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
  • Visvangst en aquicultuur (visnetten, conchylicultuur (kweken van schaaldieren), filtratie, verpakking…)
  • Kustbescherming en -aanleg (bescherming van de kust, baggerwerken, sanering…)
  • Scheepsbouw en watersport (composieten, zeildoeken, touwen, off-shore windmolens…)