De kerntaak van Centexbel-VKC bestaat erin bedrijven te ondersteunen in het vinden van heel concrete technologische oplossingen, hen in contact te brengen met nieuwe ideeën en businessmodellen, hen te informeren over het gebruik van product- en testnormen, over milieuwetgeving, over het beheer van kennis met betrekking tot het identificeren, verwerven, beschermen, verdedigen en exploiteren van immateriële activa en hen aan te moedigen om "outside the box" te denken.

Dit is enkel mogelijk door zoveel mogelijk contacten te leggen met de bedrijven. Daarom bezoeken onze medewerkers elk jaar een duizendtal bedrijven en ontvangen wij -over onze drie zetels verpreid- jaarlijks meer dan 4000 bezoekers uit meer dan 800 bedrijven en organisaties.

Opvallend is dat het vooral kleine bedrijven (KO's) zijn die een beroep doen op onze kennis via onderzoeks- en consultingopdrachten en via deelnames aan informatiesessies. Bedrijven dus, die in tegenstelling tot grote bedrijven, niet over een eigen R&D afdeling en/of over eigen testapparatuur beschikken, maar toch gedreven zijn om te innoveren en zich te profileren als belangrijke speler in een bepaald marktsegment.

Dankzij onze vele contacten met KO, KMO en GO bedrijven, houden we de vinger aan de pols van wat reilt en zeilt in de bedrijfswereld en kunnen we hierop een gefundeerd en doeltreffend antwoord bieden op basis van onze kennis, onze onderzoeks- en testfaciliteiten en door ons uitgebreid grens- en sectoroverschrijdend kennisnetwerk.