Studie uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu Bestek nr. 150007

Productcontroles en analyses zijn niet alleen belangrijk voor de lokale productiebedrijven, maar ook noodzakelijk voor de invoerders van RC (gerecycleerde) producten die buiten Europa geproduceerd worden. Het opzetten van gerichte marktcontroles is noodzakelijk om een "level playing field" te creëren. Deze marktcontroles moeten vooral betrekking hebben op de geldigheid van de certificaten van de gecontroleerde RC-producten en de REACH-conformiteit van de RC producten.