Principe

gel permeation chromatography

Gelpermeatiechromatografie (GPC) is een scheidingstechniek die verwant is aan de chromatografie en een onderdeel van size exclusion chromatografie (SEC), waarbij een oplossing over een stationaire gel als drager wordt gevoerd, en de verschillende opgeloste verbindingen daarbij verschillende vertragingen oplopen.

GPC is  een  scheidingstechniek op  basis  van  de  grootte  (lengte) van de moleculen.

Werkwijze

In de gelpermeatiechromatografie wordt de vertraging niet veroorzaakt door adsorptie van de opgeloste stof in de stationaire fase, maar doordat de stationaire fase verschillende poriën groottes heeft waarin grote moleculen niet, en kleine moleculen wel passen. De moleculen die in de poriën passen leggen een langere weg af dan de moleculen die er niet in passen. Hierdoor worden kleine moleculen meer vertraagd dan grote moleculen.

Op basis van deze gegevens worden het gemiddelde moleculegewicht, de molmassaverdeling en de afmetingen van de moleculen bepaald.

Toepassingen

Bepalen van:

  • molecuulgewicht en spreiding
  • de vertakking en co-polymerisatie
  • spreiding van de polymeerdegradatie in recyclaat

Leaflet