Language

Pilootplatformen

Met zijn semi-industriële pilootlijnen voor product- en procesontwikkeling begeleidt Centexbel bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle nicheproducten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

lamineren

Hiervoor heeft Centexbel een aantal platformen en pilootlijnen geïnstalleerd die bovendien voortdurend worden uitgebreid. De platformen en onze experts staan ter beschikking van de industrie voor het aanmaken van nieuwe materialen en het zoeken naar nieuwe toepassingen op kleine schaal. Dankzij hun semi-industriële aard kunnen succesvolle ontwikkelingen zeer snel naar een industriële omgeving worden overgebracht.

U kunt deze applicatieplatforms huren voor eigen gebruik of voor onderzoek in samenspraak met CENTEXBEL.