Language

Lexicon

Textiel woordenboek Nederlands — Engels

2000 results found

polymeerkorrelpolymer grain
polymeriserenpolymerizing
polyolefinenpolyolefine
polypropeenvezel>polyproppolypropylene fibre
polyurethaanvezelpolyurethane fibre
polyvinylacetaatpolyvinyl acetate
polyvinylalcoholvezelpolyvinyl alcohol fibre
polyvinylchloridevezelpolyvinyl chloride fibre
pool, het pooldekpile
pooldichtheidpile density
pooldraadpile thread
poolgarenpile yarn
poolgarenboom, poolboompile warp beam
poolhoogtepile height
poolinslagpile weft
poolkettingpile warp
poollengtepile length, length of pile
poolluspile loop
poolverankeringpile binding, anchorage of the piles
poolweefselpile fabric
poolzijde, poolkantpile side
popeline, de popeline>poplinpoplin
potschijfcoiler, revolving can
potspinnenpot spinning
potwisselcan change, change of can
precisiewindingprecision winding, constant pitch winding
prijsaanvraaginquiry of price, enquiry of price
procesbeheersing, procescontroleprocess control
procesbeheersing, procescontroleprocess control
produktiekostproduction cost, manufacturing cost
produktieprocesproduction process
proefatmosfeertest atmosphere
proefdrukkentest printing
proefroltest roller
proefstuk, monsterspecimen
profielrietprofiled reed
projectielprojectile
projectielweefmachineprojectile weaving machine
projecttapijtnon-domestic carpet, contract carpet
puioog, de ruitkeperdiamond twill
PVC-vezel, chloorvezelPVC-fibre
pyjama, piamapyjamas
rachelbreisel, rachelbreiwerkraschel knitware, lace stitch
rachelmachine, rachelbreimachineraschel knitting machine
rafelmachinefringe machine
raffia, het raffiaraffia
rakelsqueegee
rakelstand, rakelpositiesqueegee position, position of the squeegee
ramee>ramie>ramehramie, China grass
rameevezelramie fibre